Expositie 900 jaar Nicolaikerk

Twaalf persoonlijke verhalen

Tijdens de periode van Utrecht 900 wordt een expositie georganiseerd rond 900 jaar Nicolaikerk. Het verhaal over die geschiedenis wordt verteld aan de hand van 12 persoonlijke verhalen van Utrechters die door de eeuwen heen van betekenis zijn geweest en/of betrokken waren bij de Nicolaikerk. Gestart wordt met Sint-Nicolaas en geëindigd met de kinderen van onze eigen tijd. Gekozen is voor mensen die daadwerkelijk hebben geleefd en van wie in archieven en andere bronnen gegevens zijn terug te vinden, op basis waarvan hun levensverhaal kan worden verteld. De verhalen zijn verzameld in een boekje, dat te downloaden is.

De volgende 12 personen zijn geselecteerd: 

1. Sint-Nicolaas

Bisschop van Myra (270-340); Sint-Nicolaas is de naamgever van de kerk. Hij is de beschermheilige van schippers/zeevarenden en van (vooral kleine) mensen in nood.

2. Henric Veren Byen soen

Deze pastoor is gestart met de traditie van het uitdelen van drie paar schoenen aan de armen. 

3. Aernt Eliass.

Hij was de bouwpastoor van de Nicolaikerk en is geboren in de parochie van Sint- Nicolaas. Ook was hij één van de stichters van het Heilige Kruisbroederschap, waar altijd 13 mannen en 13 vrouwen lid van waren. 

4. Peter Gerritsz., zijn zoon Gerrit Petersz. en zijn kleinzoon Cornelis Gerritsz.

Bouwers van het Gerrit Peters-orgel. Dit orgel uit 1479 is het oudste nog in Nederland aanwezige orgel en één van de oudste orgels in Europa. De kast van dit orgel bevindt zich thans in Middelburg. 

5. Henric Henricss. Bontmaker († 1526)

De beeldhouwer heeft een deurnaald vervaardigd voor het Zuidportaal van de Nicolaikerk én deze aan de kerk geschonken. De deurnaald met de afbeelding van Sint-Nicolaas bevindt zich inmiddels in de collectie van het Centraal Museum te Utrecht.

6. Jonker Jacob van Eyck (1590-1657)

Directeur van de Klockwercken tot Utrecht. Dankzij de inspanningen van Van Eyck kregen de Jacobikerk en de Nicolaïkerk in Utrecht een nieuw klokkenspel gegoten door de gebroeders Hemony. Het spel van de Jacobikerk stortte tijdens de storm in 1674 van de toren. Het complete spel van Hemony’s in de Zuidertoren van de Nicolaikerk is tot de dag van vandaag te horen. Doordat Van Eyck de kunst van het stemmen van klokken verstond, waren de gebroeders Hemony in staat prachtige beiaarden te maken. De kwaliteit van Hemony/Van Eyck is nimmer geëvenaard. 

7. Gerrit Jansz. van der Hoolck

De kerkmeester die in 1608/1609 drie gebrandschilderde ramen in de kerk heeft vernield.

8. Elisabeth van Tuyll van Serooskerken († 1689)

Voor deze adellijke dame is een graftombe in de Nicolaikerk geïnstalleerd die daar nog altijd aanwezig is. 

9. Jacobus Bellamy (1757-1786)

Voor deze jong gestorven dichter is een gedenksteen in de Nicolaikerk geplaatst. 

10. Lambert Erné (1915-1971)

Hij was vanaf 1941 werkzaam als orgeldeskundige en vanaf 1942 als organist verbonden aan de Nicolaikerk. Later was hij lid van de Orgelcommissie van de Nederlands Hervormde Kerk. Op zijn initiatief werd in 1956 door de Firma Marcussen in Aabenraa (Denemarken) een nieuw orgel gebouwd in de Nicolaikerk van Utrecht, wat een grote stimulans betekende voor de Nederlandse orgelbouw. Bron: www.collectiegelderland.nl

11. Baron W.C. Röell van Hazerswoude (1861-1937)

Kerk(rent)meester van de Nicolaikerk en president-kerkvoogd. De baron was een groot stimulator van de restauratie van de Domkerk in de jaren twintig van de 20e eeuw. Hij schonk zijn cadeau ter gelegenheid van een jubileum (200 gulden) aan de Nicolaikerk. 

12. Kinderen

De toekomstige kerkgangers en gebruikers van de eeuwenoude Nicolaikerk.