Het verhaal van

kinderen

Geachte luisteraar, 

 

Wij zijn een koor uit Londen dat op 21 mei 2022 in Utrecht heeft gezongen, niet in de Nicolaikerk, daar waren andere activiteiten. Maar gelukkig konden we iets verderop terecht in de Pieterskerk, 974 jaar geleden ingewijd door bisschop Bernold. Wij vonden het heel mooi om als jonge mensen te zingen in deze oude kerk. Net als in Engeland gaan er steeds minder mensen op zondag naar de kerk, maar om zo’n gebouw nu af te breken vinden wij heel jammer. Wij willen onze schouders eronder zetten om te zorgen, dat deze mooie oude gebouwen in de toekomst ook nog in gebruik blijven.

 

We weten zeker dat dit gaat lukken, de geschiedenis heeft ons dat geleerd. Eerst waren de kerken katholiek maar met de reformatie gingen ze over naar de protestanten. Er ontstonden zelfs plannen voor afbraak van de kerken, maar die werden verhinderd door protesten van families die grafkelders in de kerk bezaten. De Pieterskerk is na de 1581 jarenlang gebruikt als kazerne. Het koor werd van de rest van de kerk afgescheiden en in 1621 ingericht als “theatrum anatomicum” (snijkamer) van de latere universiteit. De rest van de kerk kwam in 1625 in gebruik bij de Engelse gemeente en vanaf 1656 tot nu toe bij de Waalse gemeente. 

 

De Nicolaikerk waar u nu bent, werd in 1529 naast parochiekerk ook kloosterkerk. Dat gebeurde omdat de Karmelieten gedwongen waren hun eigen kerk en klooster, de huidige Sint-Catharinakathedraal en het Catharijneconvent, af te staan aan de Johannieterorde. De Karmelieten kregen toen deze Nicolaikerk toegewezen. In 1566 werd de kerk getroffen door de Beeldenstorm. Maar de parochianen hielden moed er in. De gemeenteraad was in 1581 van plan om een van de torens af te breken. De buurt was tegen en in plaats van afbreken, werd in 1586 de zuidelijke toren verhoogd ten behoeve van een carillon. Een sterke tornado in de zomer van 1674, die o.a. het middenschip van de Domkerk deed instorten, blies de torenspits van de noordelijke toren van zijn plaats.

 

Nu wordt de kerk ook veel gebruikt door onze buren, het Centraal Museum en vinden er veel concerten plaats naast de kerkdiensten op zondag. Eigenlijk is het heel mooi dat naast het gebruik op zondag deze kerk ook steeds meer door de week open is, om te luisteren naar mooie verhalen tijdens Kerken Kijken Utrecht, om te feesten, te genieten van mooie muziek tijdens bijv. het Festival Oude Muziek of om gewoon te mediteren. De Nicolaikerk als ons Huis van de Ziel.