Het verhaal van

Elisabeth van Tuyll van Serooskerken

Geachte bezoeker, 

 

Heeft u het beeld dat van mij in deze kerk aanwezig is al opgemerkt? Ik ben in een liggende houding afgebeeld in mijn fraaie marmeren grafmonument. In een gewaad passend bij een klassieke vormgeving met marmeren zuilen. En samen met een hondje als teken van trouw. Mijn toegewijde echtgenoot, Paul de la Baye, heeft dit monument laten maken nadat ik in 1689 was overleden. Paul en ik, Elisabeth van Tuyll van Serooskerken, waren meer dan 25 jaar gehuwd.

 

Mijn ouders, Reinoud van Tuyll van Serooskerken en Agnes van Reede trouwden op 15 mei 1636. Mijn vader was heer van Stavenisse, Rijnhuizen en Tienhoven, lid van de ridderschap, de Staten en Gedeputeerde Staten van Utrecht. Mijn precieze geboortedatum is niet bekend, maar u begrijpt dat ik niet eerder dan 9 maanden na het huwelijk, dus in 1637 geboren kan zijn. Zo ging dat in die tijd. Bij mijn huwelijk met Paul de la Baye op 25 november 1662 zal ik ongeveer 25 jaar oud geweest zijn. Paul was Baron du Theil, kolonel in Staatse dienst én mijn achterneef. Hij stierf in 1699. Uit ons huwelijk zijn vier kinderen geboren: twee jongens en twee meisjes. Helaas overleefde alleen onze oudste zoon, Reynout Hendrik, zijn vader. 

 

Vooraanstaande families hadden in onze tijd de beschikking over een eigen grafkapel. Paul kocht onze kapel in 1679. Tijdens de Reformatie was deze voormalige doopkapel (1466) in onbruik geraakt. De grafkapel links van het grote orgel (1508) behoorde toe aan de familie Van Lynden van Lunenburg. Op de steen voor onze grafkapel is het familiewapen gebeiteld, waaruit de verbondenheid tussen de families De La Baye en Van Tuyll van Serooskerken blijkt. Paul had er voor gezorgd dat de kelder en kapel voor onze familie vrij toegankelijk waren. In de kapel zie je nog diverse wapenschilden van families die met ons verbonden zijn. 

 

Het plafond (gewelf) van de kapel was oorspronkelijk beschilderd met wapenschilden en teksten. Deze schildering bestaat helaas niet meer. Door het vocht was de schildering teveel beschadigd en is deze verwijderd. 

 

In de kelder onder de kapel zijn zeker 12 personen uit onze familie begraven. Behalve Paul en ik waren dat onder meer onze dochters Anne Marie en Agnes Jacoba de La Baye. 

 

Rond de Tweede Wereldoorlog werd duidelijk dat de fundering van de beide torens van de kerk dringend verstevigd moest worden. De toenmalige Baron Van Tuyll van Serooskerken van Zuylen gaf toestemming om in het kader van de restauratie werkzaamheden uit te voeren in de grafkapel van de familie. De stoffelijke resten die bij de restauratie werden aangetroffen zijn verzameld en herbegraven in een nieuwe kist met bronzen aanwijzingsplaat. 

 

Serooskerke is overigens een dorp in Zeeland en maakt nu deel uit van de gemeente Veere. Onze adellijke familie is sinds het einde van de 15e eeuw vernoemd naar deze plaats. Rond 1600 is daar de naam ‘Van Tuyll’ aan toegevoegd. Best sjiek, toch? Wist je dat de schrijfster en componiste die beroemd is geworden als Belle van Zuylen (1740-1805) lid was van onze familie? Haar eigenlijke naam luidde: Isabella Agneta Elisabeth van Tuyll van Serooskerken. Ze is geboren op slot Zuylen. Van Belle zijn 2600 brieven bewaard gebleven die een goed beeld geven van haar leven en haar tijd.