Korte geschiedenis van de Nicolaikerk

In 2022 bestaat de stad Utrecht 900 jaar en dat feest wordt groots gevierd in de stad maar ook in de ruim 900 jaar oude Nicolaikerk. De kerk werd gebouwd in het begin van de twaalfde eeuw als de tweede parochiekerk van Utrecht (de eerste was de Buurkerk, later volgden nog de Jacobikerk en de Geertekerk). De patroonheilige is Sint Nicolaas; dat wijst erop dat dit onder andere de kerk van vissers en schippers was. De parochie besloeg een groot gebied dat zelfs de dorpen De Bilt en Vechten omvatte.

 

Van de oorspronkelijke romaanse kerk resteert aan de buitenzijde alleen nog het tweetorenfront. Dit gedeelte van de kerk is bijzonder omdat een parochiekerk normaal gesproken nooit twee torens kreeg: dat was voorbehouden aan kathedralen, klooster- en kapittelkerken. Een afdoende verklaring voor de afwijking is nog niet geleverd, mogelijk moest het torenfront imponeren als je vanaf de Vaartsche Rijn de stad in kwam varen. In de vijftiende eeuw werd de kerk ingrijpend verbouwd tot een gotische hallenkerk. Delen van het interieur hebben echter nog een aanwijsbare Romaanse oorsprong.

 

In 1529 werd de Nicolaïkerk kloosterkerk; nadat de karmelieten gedwongen waren hun kerk en klooster (respectievelijk de huidige Sint-Catharinakathedraal en het Catharijneconvent) af te staan aan de Johannieterorde kregen ze de Nicolaïkerk toegewezen. In 1566 werd de kerk getroffen door de Beeldenstorm. In 1579 werd de kerk overgenomen door de protestanten. In 1586 werd de zuidelijke toren verhoogd ten behoeve van een carillon (hoogte sindsdien ca. 40 meter). Een sterke tornado in de zomer van 1674, dat o.a. het middenschip van de Domkerk deed instorten, blies een torenspits van zijn plaats.

 

Sinds de restauratie van de kerk in 1978 wordt het gebouw intensief gebruikt door de kerkelijke gemeente en vele andere huurders. En zo krijgt de kerk weer de rol die haar was toebedeeld in de 12e eeuw, geen kapittelkerk voor de geestelijkheid maar een parochiekerk voor en van de buurt. Aan deze rol zal uitgebreid aandacht worden besteed tijdens het 900-jarig bestaan van de stad Utrecht.